Aluminiumsalte i vaccinen mistænkes at være årsagen til en lang række bivirkninger, især den nye generation. Myndigheder og medicinalfirmaer har ikke belyst problematikken – og ønsker det tilsyneladende ikke. Nu starter en privat, global crowdfundingkampagne med afsæt i Danmark, der skal skaffe midler til uvildig forskning om aluminium i vacciner generelt, herunder den omdiskuterede HPV-vaccine.

En nystartet komité under Patientforeningen Danmark med internationale og nationale kapaciteter og berørte, er netop blevet etableret. Komitéen mener ikke, at emnet er belyst godt nok og frygter, at antallet af vaccinesyge vil eksplodere, hvis ikke området bliver bedre belyst.

Komitéen består blandt andet af den engelske professor og aluminiumsspecialist Christopher Exley, den franske topforsker og neurolog Dr. Roman Gherardi og danske pårørende til vaccinesyge blandt andet skuespilleren Lone Hertz og initiativtager Mette Kenfelt, der selv har haft en datter på dødens rand af formodede vaccinebivirkninger efter en HPV-vaccine.

Den fjendtlige tone overskygger i en alvorlig sag, hvor der er mange ubekendte

“Komitéen synes, at grøfterne imellem vaccinefortalere og kritikerne er gravet alt for dybe. Sagen er alt for vigtig til det. De mange syge eller dem, som står i det store dilemma, vaccine eller ej, bliver gidsler i den debat. Vi vil gerne til bunds med et redeligt, uvildigt analysearbejde for at kunne give bedre svar. En mistanke er vakt, og der er mange konkrete ting, som peger på aluminium som synder for mange bivirkninger”, siger Mette Kenfelt.
“Særligt overraskende viser det sig, at der ikke er lavet videnskabelige undersøgelser, hvor man har gennemgået alle de videnskabelige forsøg, der er lavet på verdensplan med nyere typer af aluminiumssalte i vacciner. Det er uforståeligt, når man som borger i mange år er blevet oplyst, at vacciner kun indeholder godkendte og sikre komponenter.

Når man nu har den viden, så er det uansvarligt ikke at tage problematikken alvorligt på alle niveauer. Derfor laver vi denne indsamling, da initiativet til tilbundsgående undersøgelser og forskning tilsyneladende ikke kommer fra myndighederne. Folk fortsætter med at blive alvorligt syge, og man ved ikke hvorfor”, siger Mette Kenfelt.

Medicinalfirmaerne og sundhedsmyndighedernes store interesser

“Vi er på det rene med de store interesser, som medicinalfirmaer, sundhedsmyndigheder og politikere har i denne sammenhæng”, siger Mette Kenfelt og fortsætter:

“De burde støtte vores kampagne både økonomisk og moralsk for at rydde enhver tvivl af vejen. Her i Danmark har myndighederne lige brugt fem millioner kroner på en kampagne, der skal få flere til at tage HPV-vaccinen, men dilemmaet med ubesvarede spørgsmål er der jo stadig for forældrene”.

Skuespiller Lone Hertz, hvis voksne søn Tomas for år tilbage blev hjerneskadet efter en børnevaccination siger:

“Det er vigtigt, at vi giver forældre den bedst mulige information at træffe beslutning ud fra. Vi skal have området belyst, så forældre selv kan veje for og imod på et mere funderet grundlag”

Forskningen, som crowdfundingkampagnen skal finansiere, gælder undersøgelser af aluminium i alle vacciner, ikke bare i det danske børnevaccinationsprogram eller HPV-vacciner, selvom det er den, der diskuteres mest aktuelt. Det bliver Cochrane Reviews, der benyttes til forskningen.

Metoden anerkendes som den højeste grad af evidens indenfor sundhedsvidenskabelig forskning. Og den er fuldstændig uafhængig af eksterne interesser som fra medicinalfirmaer eller sundhedsmyndigheder med en bestemt strategi.

Professor er super skeptisk overfor aluminium
“Det er ingen hemmelighed, at nogle individer rammes af bivirkninger efter vaccination, som kan give fatale vaccineskader. Vores forskning peger i retning af, at disse alvorlige bivirkninger kan skyldes aluminiumadjuvans i vaccinerne, og vi forsøger derfor at bidrage til at forstå den bagvedliggende biokemi for disse bivirkninger. Det er vores håb, at det kan være med til at forbedre vaccinesikkerheden til glæde for alle. Det er tydeligt, at medicinalfirmaer og myndigheder globalt set ikke deler vores bekymringer, og foretrækker at acceptere vaccineskader som indirekte skader fremfor at forbedre vaccinerne. Dette er helt uacceptabelt og bør rejse en protestbølge verden over”, siger professor Christopher Exley uden omsvøb. Han er professor ved Keele University og har en PhD i den toxiske effekt af aluminium i menneskekroppen og 30 års viden på området.

Han er på baggrund af egen og kollegers forskning bekymret for at skadevirkningerne af aluminium i vacciner og specielt det voksende antal autoimmune sygdomme, der ses på verdensplan.

Hans indtræden i komitéen Factcare sammen med sin franske, velanskrevne kollega, professor Roman Gherardi understreger den begrundede bekymring og alvoren i sagen.

Fire millioner kroner vil give mange svar

Målet med crowdfundingkampagnen er i første omgang at mobilisere fire millioner kroner, så fem basale forskningsprojekter kan sættes i gang på Copenhagen Trial Unit under ledelse af overlæge Christian Gluud og hans stab i Cochrane Hepato-Biliary Group.

Metoden er den mest anerkendte verden over til verificering af gennemført forskning på essentielle områder. Den godkendte forskningsprotokol beskriver, at Cochrane-holdet minutiøst analyserer mere end 2.500 gennemførte studier omkring aluminium og vacciner.

“Det er imidlertid en kendsgerning, at der ikke foreligger en valid analyse af den anvendte aluminium adjuvans i eksempelvis de aktuelt anvendte HPV-vacciner”, forklarer Christian Gluud.

“Det viser dokumentationen fra medicinalfirmaerne. Man har ikke testet vaccinen mod en placebo gruppe vaccineret med almindelig saltvand, men derimod vaccinen imod en modificeret ‘placebo’ gruppe som vacciners med saltvand, der indeholder aluminium adjuvans. Men det design kan ikke vurdere, hvilke bivirkninger aluminium adjuvans eventuelt forårsager. Det er de problemstillinger vi skal se nærmere på i forskningen, når de nødvendige midler er rejst”, siger overlægen, hvis afdeling arbejder uafhængigt af kapitalinteresser og sundhedsmyndigheder.

Ikke en “nej-til-vaccine-kampagne”

“Dette er ikke en kampagne imod vaccine”, præciserer Mette Kenfelt fra Factcare komitéen.

“Kampagnen skal give svar på de mange postulater, som fremsættes af både fortalere og kritikere af vacciner. Alle bør støtte denne forskning for at få svar. Vi kan ikke være bekendt at lade næste generation stå i samme dilemma og med samme risiko for livstruende sygdom, hvad enten de bliver vaccineret eller ej. Vi prøver at have en nuanceret og konstruktiv tilgang til problematikken. Vi vil bare gerne vide, hvad konsekvensen er af det, vi sprøjter ind i vores børn. Og man kan ikke sætte tvivlen omkring aluminium overhørig”, siger Mette Kenfelt.

Man kan læse mere om komitéen Factcare, der er organiseret under Patientforeningen Danmark, på www.factcare.dk og følge debatten på komiteens facebook-side af samme navn herunder. Her kan man også få belyst eventuelle spørgsmål, man måtte have til vaccineproblematikken og aluminium især.

Indsamlingen starter i dag på Booomerang.dk.