Forleden kom det frem , at antallet af redninger til havs fra Kystredningstjenester, Søværnet m.fl. er steget markant i både 2020 og i 2021. Den store stigning i antallet af redningsaktioner kan Dansk Søredningsselskab, DSRS, skrive under på. I 2021 har DSRS foreløbig udført ikke færre end 831 redningsaktioner i de indre, danske farvande. I 2020 var tallet på samme tid af året på 762 aktioner. Året før – i 2019 – havde DSRS i alt kun 599 aktioner for hele året. DSRS mener, at det øgede antal aktioner blandt andet har baggrund i corona-situationen, hvor flere nye sejlere end før har søgt oplevelser på havet. 2021 ser dermed ud til at sætte en trist rekord for DSRS, der i mere end 10 år har hjulpet sejlere og andre på havet i Danmark i ikke livstruende situationer. 

Dansk Søredningsselskab har ligesom andre redningstjenester haft et voldsomt travlt 2021 på de 12 redningsstationer, der ligger spredt på havne udover det meste af Danmark. DSRS har i 2021 foreløbig haft 831 assistancer – et tal der markant overgår tallet af aktioner fra 2020 og 2019. Topscorerne for aktionerne er motorhavarier og grundstødninger, og organisationen regner med for første gang at nå over 900 operationer, når året er omme. Al redningsarbejde i DSRS udføres af frivillige, der ved et nødopkald tager på havet for at hjælpe nødstedte sejlere, windsurfere, fiskere m.fl.

“Ideelt set ville det være fantastisk, hvis der slet ikke var brug for DSRS. men igennem mere end 10 år har vi kunne konstatere, at vi med vores frivilliges store indsats gør er en stor hjælp for den indsats, myndighederne selv tilbyder. Gennem vores 12 redningsstationer i udvalgte havne i Danmark har vores flere end 300 frivillige gjort en kæmpe indsats i 2021, hvor flere og flere folk efter coronaen har opdaget værdien i at tage en tur på havet,” siger formanden for DSRS, Steen Wintlev-Jensen.

“Når vi i 2021 pt. har haft flere aktioner end i tidligere år, skyldes det både, at der i coronaåret 2020 og her i 2021 er kommet flere usikre og nye sejlere på havet. Men også at flere og flere får øjnene op for, at man ved problemer på havet kan tilkalde gratis hjælp fra os. Når der kommer stadigt flere mennesker på havet, kommer der indlysende flere aktioner, fordi nye sejleres fokus på sikkerhed ikke altid er i højsædet. Derfor tager vi i DSRS i efteråret ud til sejlklubber og holder foredrag om sikkerhed til søs, for forbyggelse er som altid bedst. Vi opfordrer også alle nye sejlere, der skal på havet, til at sørge for at få taget de relevante uddannelser og melde sig ind i den lokale sejlklub, så man får de rette råd fra erfarne sejlere,” siger Steen Wintlev-Jensen.

DSRS er en almennyttig forening, der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs. Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling, og alle reddere har lokal tilknytning til den havn, redningsstationen ligger i DSRSs udrykningstid fra alarmering modtages til havnen forlades er under 20 minutter. DSRSs arbejde financieres af donationer, medlemskontingenter og sponsorstøtte.

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for de frivillige i bådene. I forbindelse med hver øvelse og operation orienteres Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter.

Man kan læse meget mere om DSRS lige HER

Om DSRS

Dansk Søredningsselskabi blev grundlagt for mere end 10 år siden af nogle ildsjæle fra Nordsjælland efter en henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab, fordi svenskerne kunne se, de blev kaldt ud til flere og flere søredninger i den danske del af Øresund.

I dag er vi vokset til 12 danske stationer og omkring 320 frivillige, som 24 timer i døgnet og 365 dage om året står klar til at hjælpe sejlere i indre danske farvande som har brug for assistance. Vi kalder det forebyggende søredning.

Dansk Søredningsselskab er baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vores aktiviteter finansieres af indtægterne fra medlemskontingenter og sponsorstøtte fra virksomheder, fonde og privatpersoner.

Ønsker du kontakt til formanden for DSRS, Steen Wintlev-Jensen. kan det ske gennem DSRS

Kristian Hansen
Koordinator

Dansk Søredningsselskab
H.C. Ørstedsvej 6
3000 Helsingør

Sekretariattlf: +45 2760 1100 (Mellem 09-15 hverdage)

Direkte  tlf: +45 2760 1116

Mail: dsrs@dsrs.dk