Dansk Søredningsselskab har i 2021 haft et rekordår mht. antallet af aktioner i de danske farvande – flere end 900 gange var DSRS i aktion. Året har således været præget af stor aktivitet, og et rekord stort antal aktioner fra DSRSs side. Heldigvis har DSRS samtidig oplevet en medlemstilgang på 40 procent, så DSRS også i 2022 er godt rustet til at hjælpe nødstedte danskere på havet. Den øgede aktivitet i 2021 kommer efter et rekordår også i 2020 for assistancer udført af DSRS.

Alt det kan man læse meget mere om i DSRS’s “Kort om 2021-rapport” i den vedhæftede pdf-fil, hvor man blandt andet også kan se, hvad de indsamlede midler er blevet brugt til i 2021.

Sejl sikkert! 

Dansk Søredningsselskab har med 12 redningstationer i Danmark i blandt andre havnene i Lynæs, Helsingør, Køge, Vordingborg, Rudkøbing, Kerteminde, Faaborg, Assens, Juelsminde og Løgstør m.fl.  ligesom andre redningstjenester haft et voldsomt travlt 2021 i alle de DSRS-redningsstationer, der ligger spredt på havne udover det meste af Danmark.

Der er ingen tvivl om, at de frivillige DSRS-reddere har været presset i 2021, men alligevel siger de aldrig nej til at hjælpe, da de frivillige og organisationen sætter en ære i at hjælpe mennesker sikkert i havn. Dansk Søredningsselskab er privilegeret ved at have så dedikerede frivillige – og de 320 frivillige reddere hjalp ca. 1.800 personer i 2020 og 2.112 personer i 2021.

“Ideelt set ville det være fantastisk, hvis der slet ikke var brug for DSRS. men igennem mere end 10 år har vi kunne konstatere, at vi med vores frivilliges store indsats er en stor hjælp for den indsats, myndighederne selv tilbyder. Gennem vores 12 redningsstationer i udvalgte havne i Danmark har vores flere end 300 frivillige gjort en kæmpe indsats i 2021,” siger formanden for DSRS, Steen Wintlev-Jensen.

Du kan læse meget mere om året 2021 for Dansk Søredningselskab i “Kort om 2021-rapport”, som du kan hente lige HER

DSRS er en almennyttig forening, der assisterer fritidssejlere og andre bådejere, ved ikke livstruende situationer til søs, samt står til rådighed for det officielle redningsberedskab til søs. Typisk er der ca. 10-15 aktive personer involveret i driften af en afdeling, og alle reddere har lokal tilknytning til den havn, redningsstationen ligger i. DSRS’s udrykningstid fra en alarm modtages til havnen forlades er under 20 minutter. 

Der er faste procedurer for de operative aktiviteter, samt krav om særlig uddannelse for de frivillige i bådene. I forbindelse med hver øvelse og operation orienteres Lyngby Radio og Forsvarets Operationscenter.

Man kan læse meget mere om DSRS lige HER 

Om DSRS

Dansk Søredningsselskab blev grundlagt for mere end 10 år siden af nogle ildsjæle fra Nordsjælland efter en henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab, fordi svenskerne kunne se, de blev kaldt ud til flere og flere søredninger i den danske del af Øresund.

I dag er DSRS vokset til 12 danske stationer og omkring 320 frivillige, som 24 timer i døgnet og 365 dage om året står klar til at hjælpe sejlere i indre danske farvande som har brug for assistance. Vi kalder det “forebyggende søredning”.

Dansk Søredningsselskab er baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Alle aktiviteter finansieres af indtægterne fra medlemskontingenter og sponsorstøtte fra virksomheder, fonde og privatpersoner.

For yderligere oplysninger:

Ønsker du kontakt til formanden for DSRS, Steen Wintlev-Jensen. kan det ske gennem DSRS

Kristian Hansen, Koordinator

Dansk Søredningsselskab
H.C. Ørstedsvej 6
3000 Helsingør

Sekretariattlf: +45 2760 1100 (Mellem 09-15 hverdage)

Direkte  tlf: +45 2760 1116

Mail: dsrs@dsrs.dk