DANSKE SKOLEBØRNS ANBEFALINGER TIL POLITIKERNE: SÅDAN SKABER I BEDRE TRIVSEL I SKOLERNE

Ytringsfrihed, bedre indeklima, efteruddannelse af lærerne og en generelt bedre tone fra politikerne er nogle af de kernepunkter, danske skoleelever peger på som vigtige, hvis der skal skabes bedre trivsel i de danske skoler. Det kom frem, da repræsentanter for...